Link xác nhận nhập học trực tuyến:
————————————
 
 THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Học viện Phụ nữ Việt Nam: Số 68 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội.
Website: www.tuyensinh.hvpnvn.edu.vn; Email: tuyensinh@vwa.edu.vn;
Điện thoại trong giờ hành chính: (024)3.775.1750
Điện thoại ngoài giờ hành chính: 070.5509459 – 0826.228899