Sự kiện là một trong nhiều hoạt động hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) trong khuôn khổ Dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” do Tổ chức Oxfam và Liên minh Châu Âu tài trợ. Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam đầu mối tổ chức Toạ đàm “Come out – Bước qua ranh giới của định kiến”.

Tọa đàm có sự tham dự của đại diện Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA); Khách mời (chuyên gia về giới, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển xã hội, chuyên gia về truyền thông, …): ; Đại diện EU, Oxfam; Đại diện Lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam; Giảng viên, sinh viên khoa Giới & Phát triển; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam và các trường đại học khác.

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn liên quan đến Cộng đồng LGBT.

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn liên quan đến Cộng đồng LGBT. Qua đó góp phần truyền thông thúc đẩy sự thay đổi, phát triển những giải pháp nhằm giảm thiểu định kiến giới trong Cộng đồng LGBT tại Việt Nam hiện nay, cũng như thay đổi quan niệm thiếu chính xác về giới đang tồn tại. Tọa đàm cũng là một hoạt động ý nghĩa tiếp tục duy trì, gắn kết mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và các trường đại học là đối tác trong Dự án.

Tại sự kiện “Come out – Bước qua ranh giới của định kiến”, các học giả, chuyên gia và các bạn sinh viên sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề: Thực trạng định kiến giới đối với cộng đồng LGBT; Những khó khăn, thách thức khi được là chính mình và trao đổi, chia sẻ về chủ đề: Hành động xóa bỏ định kiến giới đối với cộng đồng LGBT và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới.

Các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi, chia sẻ và ghi nhận những ý kiến đóng góp về nội dung Giới, bình đẳng giới, định kiến giới…nhằm tạo nền tảng nội dung cho những cuộc thi, hội thảo, tọa đàm tiếp theo. 
Buổi tọa đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình và bình đẳng giữa các chuyên gia và các bạn sinh viên. Dù mỗi người có một góc nhìn, ở một hoàn cảnh và tiếp thu nguồn tri thức, kinh nghiệm khác nhau nhưng họ cùng tìm thấy những điểm chung đồng điệu nhằm xóa nhòa ranh giới định kiến hướng tới một xã hội bình đẳng, tiến bộ.
Rất cảm ơn quý chuyên gia, thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự hội thảo!