Trưởng đoàn là đồng chí Bùi Thị Mai Đông – Bí thư Chi bộ 2. Cùng đi có các đảng viên và quần chúng đến từ các tổ đảng Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Công tác xã hội, Khoa Luật, Khoa Giới và Phát triển.

Sáng ngày 31/10/2015, chuyến về nguồn bắt đầu với lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa (Nà Lừa). Lán Nà Nưa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945, để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Tại Lán Nà Nưa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và những đóng góp vô cùng to lớn của Người trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm đến tiếp theo là Đình Tân Trào, đây nơi diễn ra Quốc dân đại hội trong hai ngày 16,17/8/1945 đã thông qua lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945, 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng tức Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son chói lọi mãi mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong những bài học của Tân Trào cũng như bài học của Cách mạng Tháng Tám có giá trị vĩnh hằng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt Nam Quốc dân Đại hội Đại biểu cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam để lãnh đạo toàn dân kiên quyết đấu tranh cho nước độc lập”.

Cùng ngày đoàn đã đến thăm một số địa danh khác tại khu du tích lịch sử ATK như cây đa Tân Trào, nhà trưng bày, đồi Tỉn Keo, nhà tưởng niệm…  

Hành trình về nguồn là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mỗi đảng viên, quần chúng, qua đó giúp mỗi người nhận sâu sắc hơn về công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Các cán bộ, giảng viên Chi bộ 2 nguyện không ngừng học tập, lao động, ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.