Tham dự lễ khai giảng có TS. Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thị Ban – Giám đốc Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế – Đại học Giáo dục và 50 học viên là các giảng viên thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Báo chí tuyên truyền và Cao đẳng sư phạm Trung ương.

Phát biểu khai mạc khóa học, TS. Trần Quang Tiến đã nêu mục đích, ý nghĩa của Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính và chúc các học viên hoàn thành khoá học với kết quả cao. Giám đốc tin tưởng rằng sau khi bồi dưỡng học viên sẽ được nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính.

Tại khóa học, các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức về lý luận hành chính nhà nước; đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; Cập nhật tri thức và xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; cập nhật các xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH), chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của người giảng viên; Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành thạo và chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở GDĐH; Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp Giảng viên.