Báo cáo của Hội và đánh giá của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã khẳng định Học viện có bước vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt. Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân nhưng Học viện vẫn hoàn thành chỉ tiêu đăng ký với chất lượng đầu vào cải thiện hơn những năm trước, mở thêm 02 ngành mới, tổ chức 31 lớp bồi dưỡng 879 học viên là cán bộ Hội các cấp; 30 học viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và Campuchia; phối hợp với Ban Tổ chức TW Hội tổng kết việc thực hiện Đề án 1891, xây dựng thảo Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội giai đoạn 2017 – 2022. Tổ chức 33 lớp đại học với 1961 sinh viên; 02 lớp liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học với 150 sinh viên; 04 lớp cử nhân ngành công tác xã hội liên kết 152 sinh viên; 01 lớp thạc sĩ tài chính vi mô liên kết với 30 học viên; đào tạo trung cấp 401 học viên; 09 lớp bồi dưỡng tài chính vi mô với 251 học viện. Bảo vệ khóa luận cho 44 sinh viên và bế giảng khóa I cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh và công tác xã hội. Xuất bản 02 giáo trình, 09 tập bài giảng; 05 đầu sách chuyên khảo. Hoàn thành nhiệm vụ giúp việc Hội đồng Khoa học TW Hội 6 tháng đầu năm và bàn giao công việc về TWH. Nghiệm thu 18 đề tài (6 cá nhân, tập thể và 12 đề tài sinh viên; xét duyệt 05 đề tài 2017; 15 đề cương nghiên cứu khoa học 2018. Bảo vệ thành công đề tài cấp Bộ năm 2017. Đăng ký thành công xuất bản Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tổ chức 02 hội thảo quốc gia, 14 hội thảo cấp Học viện và 08 tọa đàm. Có 59 sản phẩm khoa học cá nhân đăng trên các tạp chí, kỷ yếu chuyên ngành, chuyên đề có chỉ số ISBN. Hoàn thành chuyển đổi công năng và hoàn thiện 03 tầng chuẩn bị cho TW Hội chuyển trụ sở làm việc. Đồng thời, thực hiện tốt các công việc phục vụ theo chức năng, nhiệm vụ chung.

          Cũng tại Hội nghị này, Học viện vinh dự được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ 2 năm 2016 – 2017.

          Khép lại năm 2017 với nhiều thành công và không ít khó khăn, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã cùng với các Trưởng Ban, đơn vị TW Hội ký giao ước thi đua năm 2018 với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Hy vọng, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác từ những tháng, quý đầu tiên, năm 2018 cũng sẽ là năm thành công của Học viện trên tất cả các mặt công tác.