Tham dự hội thảo có ông Victor, giảng viên Tiếng Anh Trung tâm Việt Sing; ông Đoàn Đức Lưu, phiên dịch viên; đại diện các đơn vị của Học viện.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thực hành giới thiệu những thông tin cá nhân bằng tiếng Anh. Các chuyên gia đã chia sẻ các thủ thuật hỗ trợ quá trình phiên dịch và phối hợp với tổ môn Ngoại ngữ của Học viện thực hiện bài test giúp mỗi người tìm hiểu về bản thân mình.

Ông Đoàn Đức Lưu đã nhấn mạnh để nâng cao năng lực ngoại ngữ cần phải đổi mới và thay đổi phương pháp giảng dạy từ truyền thống sang vừa học vừa chơi để áp dụng học từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả. Có như vậy người học mới có thể tiếp nhận kiến thức bằng tiếng Anh một cách chủ động, tự nhiên và sáng tạo.

Hội thảo đã giúp các thành viên tham gia có cơ hội thực hành năng lực Tiếng Anh của mình và tiếp nhận các kiến thức, phương pháp hỗ trợ cho việc nâng cao khả năng ngoại ngữ đặc biệt là trình độ đọc hiểu – một kỹ năng quan trọng trong việc tiếp cận các tài liệu quốc tế trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu.