Khóa tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu cho viên chức, người lao động trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ, giao nộp, bảo quản và khai thác hồ sơ, tài liệu của học viện.

Giảng dạy tại khóa tập huấn là Ths.NCS Lê Thị Nguyệt Lưu, Giảng viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Tại khóa tập huấn, các học viên được giảng viên hướng dẫn các chuyên đề: Thu thập tài liệu lưu trữ, lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liêu tại lưu trữ cơ quan, trách nhiệm của văn thư, lưu trữ cơ quan, đơn vị; việc lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự, kỹ năng quản lý văn bản, kỹ năng chỉnh lý hồ sơ; kỹ năng lập hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ.

Cụ thể, giảng viên hướng dẫn cần lập các loại hồ sơ cơ bản như: Hồ sơ nguyên tắc; Hồ sơ công việc; Hồ sơ trình ký. Việc lập các loại hồ sơ này sẽ giúp cho lãnh đạo cũng như cán bộ trong cơ quan tìm kiếm thông tin trong các văn bản được nhanh chóng, đầy đủ, dễ dàng và chính xác; Tạo tác phong làm việc khoa học, ngăn nắp; Giúp cho việc bảo vệ các thông tin cần giữ bí mật trong văn bản; Giúp cơ quan giữ gìn bằng chứng chứng minh về̀ hoạt động của cơ quan khi cần thiết; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ.

Các học viên được hướng dẫn chi tiết về phương pháp lập hồ sơ nguyên tắc dựa trên việc căn cứ vào nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ/nhân viên sưu tầm các văn bản pháp lý quy định chung về công việc được giao cũng như việc phân loại nguồn tìm và tập hợp và sắp xếp văn bản theo lớp văn bản (đối với bản in ra giấy) hay lưu thành các tệp dữ liệu điện tử (file) trong máy tính.

Cũng tại khóa tập huấn, các thành viên tham gia được tìm hiểu kỹ hơn về quy định tại Điều 9 Luật Lưu trữ năm 2011 đối với các tài liệu bắt buộc phải nộp lưu trữ tại cơ quan và thời hạn giao nộp của từng loại.

Các thành viên tham gia đã đã tích cực trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc trong công tác,  đặc biệt là về việc phân loại và xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ đang tồn đọng tại cơ quan, đơn vị.

Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên tham gia đều đánh giá đây là một khóa học bổ ích và rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và phòng, khoa tại học viện trong công tác lập hồ sơ và lưu trữ văn bản, tài liệu. Đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị minh chứng phục vụ công tác đánh giá, kiểm định chất lượng sắp tới thì việc vận dụng các kiến thức này rất hữu ích.