Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã tham dự chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính; thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Ngoài việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các hoạt động theo kế hoạch năm, năm 2019 nổi bật là

– Trong hoạt động bồi dưỡng: đã phối hợp hiệu quả với Ban Tổ chức TW Hội và các cơ quan, tổ chức khác trong việc chuẩn bị văn bản đề xuất thành công kinh phí thực hiện Đề án 1893 năm 2020 tại TW và 22 địa phương; tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp trong điều kiện không có nguồn kinh phí Đề án 1893 và hỗ trợ kinh phí của Hội. Học viện đã đóng góp 256.579.000 đồng tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Hội và thực hiện nhiệm vụ đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Quảng Trị, hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long có 20 xã tập hợp dưới 50% hội viên; khai thác được thêm nguồn kinh phí phục vụ cho đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng của Học viện

– Trong hoạt động đào tạo: công tác tuyển sinh tiếp tục bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu số lượng sinh viên trong điều kiện cạnh tranh khá gay gắt với nhiều trường có cùng ngành đào tạo. Hình thức hỗ trợ tuyển sinh có thay đổi căn bản, chú trọng quảng bá trên mạng xã hội, Website Học viện và một số phương tiện thông tin đại chúng; năm đầu tiên tuyển sinh và tổ chức đào tạo hệ thạc sỹ cho 2 ngành công tác xã hội và quản trị kinh doanh

– Trong nghiên cứu khoa học: công trình nghiên cứu khoa học được công bố theo chuẩn của Hội đồng Giáo sư nhà nước tăng hơn năm 2018 cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các công trình công bố quốc tế. Đồng thời khai thác nhiều nguồn lực cho nghiên cứu khoa học từ các cơ quan, bộ, ngành TW

– Trong quản trị, vận hành tổ chức: hoàn thành Bộ quy trình quản lý đạt chuẩn ISO9001:2015 áp dụng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời khai thác nhiều nguồn lực trang bị cơ sở vật chất phục vụ học tập cho sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ của Học viện và đóng góp cơ sở vật chất cho các hoạt động của TW Hội

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, năm 2019 cũng còn một số tồn tại, hạn chế ở các mảng hoạt động đã chỉ ra khá cụ thể và có các giải pháp khắc phục bằng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức công việc của Ban Giám đốc; sự đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ quản lý các đơn vị và viên chức, người lao động toàn Học viện; ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản trị, vận hành phát triển tổ chức của Học viện, nhất là những điểm nổi bật năm 2019 đã được thể hiện trong báo cáo tổng kết; đề nghị Học viện tiếp tục phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và sáng tạo nhiều hơn các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đạt nhiều thành công hơn trong năm tới; đề nghị Ban Giám đốc tập trung trí tuệ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trọng tâm đã xác định, trong đó cần chú trọng việc hoàn thiện và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện phù hợp với tình hình mới và định hướng của Hội, trong đó làm rõ vị thế của Phân hiệu theo Luật Giáo dục Đại học, trên cơ sở đó, xúc tiến việc điều chỉnh Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021 – 2030; tăng cường các biện pháp bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá đúng, kịp thời và sát thực tế để có hình thức hỗ trợ sinh viên nâng cao chất lượng học tập theo hướng tích lũy năng lực làm việc; nghiên cứu cách thức đổi mới đánh giá học lực của sinh viên một số môn học từ kiểm tra kiến thức đơn thuần sang đánh năng lực thực tế thông qua tiểu luận, đề án, giải pháp phù hợp với ngành đào tạo; sử dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học, các bài viết của giảng viên, nghiên cứu viên đã đăng trên Báo, Tạp chí chuyên ngành; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội để Đoàn Chủ tịch có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo phong trào và các hoạt động Hội, nhất là những vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp, đáp ứng việc vận hành các hoạt động Hội có chất lượng và hiệu quả; vận hành có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đẩy nhanh các hoạt động phát triển trụ sở của Học viện; nghiên cứu, đề xuất cơ chế với Hội về việc cải tạo nhà 3 tầng để bảo đảm an toàn, mỹ quan và cảnh quan cho Học viện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác nguồn lực; quản trị thông tin, dữ liệu, học liệu ở tầm cao hơn; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức công việc cho viên chức phù hợp với nhiệm vụ thực tế theo vị trí việc làm.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2020.

Trên cơ sở đánh giá 19,2% viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 79,2% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1,6% hoàn thành nhiệm vụ, Học viện đã xếp loại thi đua 04 tập thể lao động xuất sắc, 12 tập thể lao động tiên tiến, 100% viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 14 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương đã trao Quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư đối với TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện và TS. Đoàn Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội.

Với sự nỗ lực của toàn Học viện, năm 2019, Học viện vinh dự được nhận Cờ thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thành tích đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính và được Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. 03 viên chức nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 01 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.