Điểm cầu Học viện Phụ nữ Việt Nam có sự tham gia của PGS.TS Trần Quang Tiến, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Học viện; TS.Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo một số khoa phòng chuyên môn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định năm học 2020 -2021 là năm thứ 2 toàn ngành giáo dục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện dịch Covid-19 với quyết tâm không chỉ ứng phó tốt mà còn chủ động tích cực cùng cả nước thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm mục tiêu kép vừa đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 do TS.Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học trình bày đã nhấn mạnh giáo dục đại học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; từng bước triển khai tốt chính sách tự chủ; tăng cường năng lực đội ngũ, thành tích nghiên cứu khoa học; tiếp tục duy trì vị trí trong các bảng xếp hạng quốc tế với các chỉ số đều được cải thiện tốt hơn…

Hội nghị đã ghi nhận một số ý kiến chia sẻ, trao đổi của các cơ sở giáo dục đại học, các bộ, ban ngành… đã đánh giá cao những công việc đã triển khai và kết quả của giáo dục đại học trong năm học qua, đồng thời nhất trí với định hướng cho năm học 2021 – 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn điểm lại một số kết quả và những khó khăn, thách thức trong năm học vừa qua, khẳng định số lượng các công bố quốc tế tăng lên đáng kể, hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng ngày càng được cải tiến…Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, giáo dục đại học không chỉ chuyển đổi số và ứng phó cho mình mà còn đóng vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số toàn ngành giáo dục, hỗ trợ cho bậc học phổ thông và giáo dục địa phương. Năm học 2021 – 2022 tự chủ đại học sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng toàn diện, có chiều sâu và hiệu quả để đại học năng động hơn, giải phóng được nguồn lực và sức sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đem lại giá trị cao hơn cho tiếng nói chuyên môn, để tiếng nói của người thầy, nhà khoa học, chuyên gia phải trở thành tiếng nói quan trọng trong quản trị, vận hành cơ sở giáo dục đại học. Có làm được điều đó, tự chủ đại học mới đầy đủ và có chiều sâu. Ngoài ra, Bộ sẽ triển khai rà soát các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, củng cố và phát triển các trung tâm kiểm định và đội ngũ kiểm định viên; hoàn thiện hệ thống chế tài xử phạt và sẽ làm sát thực tế hơn, nghiêm minh hơn và sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác hậu kiểm định.