Tham dự và chỉ đạo hội nghị là đồng chí Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của các đồng chí trong Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc học viện.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo khái quát những thành tích nổi bật của 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến triển khai các hoạt động sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

 Về hoạt động Bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng chiều sâu và thực hiện nghiêm túc, mang tính chuyên nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm Học viện đã tổ chức và phối hợp tổ chức 27 lớp bồi dưỡng cho 1753 học viên về kỹ năng lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ công tác Hội; khởi sự kinh doanh; giới và kinh doanh; tài chính vi mô; nghiệp vụ công tác hội, các lớp kỹ năng mềm tại Phân hiệu.

Về hoạt động đào tạo, đối với công tác tuyển sinh, Học viện đã xúc tiến các hoạt động tuyển sinh 700 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2018; hỗ trợ tuyển sinh dưới nhiều hình thức; tổ chức xét tuyển và xác nhận trúng tuyển đối với thí sinh tham gia xét tuyển học bạ đợt 1 và đợt 2. Về đào tạo cử nhân, tiếp tục kế hoạch học kỳ II năm học 2017 – 2018 cho gần 1.900 sinh viên chính quy thuộc 06 ngành và tiếp tục triển khai đào tạo cử nhân liên thông, liên kết, vừa học vừa làm tại học viện và Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về đào tạo trung cấp, học viện tiếp tục tổ chức 02 lớp ngành công tác xã hội, 01 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính. Về đào tạo thạc sĩ, học viện tiếp tục phối hợp với Học viện chính sách thực hiện các hoạt động của lớp thạc sĩ tài chính vi mô; hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo thạc sĩ công tác xã hội và quản trị kinh doanh  trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đối với công tác thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, học viện đã triển khai 02 đề tài cấp Bộ;  01 đề tài cấp cơ sở 01 điều tra dự án. Về hội thảo khoa học, tổ chức 05 hội thảo cấp Khoa và 03 cuộc tọa đàm, nói chuyện của chuyên gia quốc tế với giảng viên, sinh viên của Học viện. Học viện cũng đã xuất bản Tạp chí Khoa học số 01 đồng thời biên tập và xuất bản số 2 trong quý tiếp theo.

Về hoạt động nâng cao năng lực tổ chức tiếp tục được duy trì, có hướng đổi mới; mối quan hệ hợp tác giữa Học viện với các trường đại học, các tổ chức, hiệp hội, trung tâm, viện nghiên cứu… trong nước và quốc tế ngày càng được mở rộng, là cơ hội tốt nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về chuyên môn cũng như tài liệu và các nguồn lực khác, phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo. Đội ngũ công chức, giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức và người lao động của Học viện đại đa số có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chia sẻ, hỗ trợ nhau khi cần thiết, nhiệt tình trong công việc, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài những kết quả, thành tích đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó nhằm tìm kiếm phương án giải quyết thông qua phần thảo luận để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của học viện trong 6 tháng cuối năm 2018 được đề cập trong báo cáo.

Trong phần thảo luận các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nội dung bản sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của học viện và thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau phần thảo luận tại hội nghị, thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hương đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động học viện và quán triệt đến các đại biểu tham dự hội nghị cần nỗ lực chỉ đạo đơn vị phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2018. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện cần tập trung thực hiện. Về công tác bồi dưỡng: Hoàn tất các thủ tục xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025; Hoàn thiện Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp với các đối tượng cán bộ Hội; Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng Cán bộ Hội LHPN Lào). Về công tác Đào tạo: Tập trung tuyển sinh thành công và tăng cường các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo. Về công tác tổ chức cán bộ cần triển khai các hoạt động, chính sách, biện pháp thu hút nhân tài; bổ sung các chức danh quản lý còn khuyết thiếu. Về hoạt động Nghiên cứu khoa học cần rà soát các đề tài đã và đang thực hiện để chọn lựa cung cấp, phục vụ nhu cầu tìm hiểu về phong trào phụ nữ, công tác Hội và các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn của Hội LHPN Việt Nam…. Đồng chí Trần Thị Hương khẳng định Hội LHPN Việt Nam luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào sự phát triển của học viện và mong muốn cán bộ công chức, viên chức, người lao động học viện phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Học viện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc học viện Trần Quang Tiến khẳng định học viện sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện và bảo đảm tiến độ, chất lượng các công việc được giao theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trần Thị Hương.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm của tập thể công chức, viên chức, người lao động Học viện.