Tham dự hội thảo có đoàn 23 đại biểu thuộc Ủy Ban III – Viện đại diện khu vực nước Cộng hòa Indonesia và đại biểu quốc hội đến từ các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Indonesia do bà Fahira Idris, SE, MH, Chủ tịch Viện đại diện khu vực làm trưởng đoàn. Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của học viện cũng tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, TS. Dương kim Anh đã giới thiệu một số nội dung luật pháp, chính sách của Việt Nam về Phụ nữ trong Giáo dục (Vị trí, vai trò của Giáo dục ở Việt Nam; Quan điểm giáo dục trong Luật pháp, Chính sách Việt Nam; Một số vấn đề liên quan đến phụ nữ & giới trong giáo dục ở Việt Nam; Chiến lược và chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 20115; Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học…).

Ths. Trần Thị Thanh Huyền – Giảng viên Khoa Luật – Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ về Chính sách, pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực gia đình. Trong đó, các nội dung được tập trung là: Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; Quy định người mẹ và trẻ em; Biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm trong lĩnh vực gia đình.

Viện Phó Viện Nghiên cứu Phụ nữ Nguyễn Hoàng Anh cũng giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về gia đình (Một số đặc điểm của gia đình Việt Nam, lượng hóa lao động gia đình, vai trò của phụ nữ trong gia đình…)

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy của học viện cũng đã chủ động chia sẻ với các đại biểu nước bạn về các vấn đề như: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích và đảm bảo quyền học tập của phụ nữ; Có hay không sự phân biệt đối xử trong giáo dục về Giới tại Việt Nam hiện nay? Sự đa dạng của các chương trình giáo dục về bình đẳng giới, đào tạo kỹ năng cho phụ nữ? Chính sách hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng sau khi bị mua bán và các tệ nạn xã hội; Quy định pháp luật về dảm bảo bền vững gia đình; Vai trò của chính phủ và chính quyền trong việc tăng cường sự phát triển gia đình và việc phân chia trách nhiệm đối với các cấp từ  trung ương đến địa phương cần được quy định như thế nào trong dự thảo Luật Bền vững gia đình?

Hội thảo không chỉ là dịp để Học viện Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ Ủy ban xây dựng dự thảo Luật bền vững gia đình của Indonesia mà còn là dịp để cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của học viện chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Giới và gia đình cũng như tìm hiểu thêm về các vấn đề này ở nước Cộng hòa Indonesia. Đồng thời, thông qua các hoạt động phối hợp giữa hai bên cũng thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam với Viện Đại diện khu vực Indonesia.

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm