Tham gia Hội thảo có nhiều tổ chức nước ngoài và phi chính phủ như Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Chương trình Đối tác tư pháp (JPP)…và các tổ chức trong nước như Hội Phụ nữ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hội luật sư thành phố Hà Nội, Trung tâm CSAGA…cùng hệ thống các trường đại học như Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Cảnh sát, Đại học Kiểm sát, Đại học Luật, Đại học Kinh tế quốc dân…

        Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia hội thảo 

Chủ trì hội thảo là bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Tư pháp và nhóm chuyên gia quốc tế đến từ Chương trình Đối tác tư pháp. Rất nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra bàn thảo như: Khuôn mẫu giới; sự tiếp cận công lý của những phụ nữ bị bạo hành gia đình trong hệ thống pháp lý đa kênh; sự tiếp cận công lý của nhóm LGBT (nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới tính) và nhóm phụ nữ hoạt động mại dâm; đánh giá về định kiến giới trong Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự….

          Nhiều ý kiến tham luận đã được trình bày tại Hội thảo nhằm đưa ra những đánh giá và khuyến nghị để xóa bỏ hoặc hạn chế định kiến giới trong hệ thống tư pháp và tăng cường tiếp cận công lý cho phụ nữ. Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã cử 02 giảng viên tham gia Hội thảo. Những thông tin tại hội thảo rất hữu ích cho giảng viên, nghiên cứu của Học viện trong việc giới thiệu các kết quả nghiên cứu về định kiến giới trong các bài giảng và đưa ra những hướng nghiên cứu mới về tiếp cận công lý của phụ nữ.