Chủ trì hội thảo là TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hội thảo đã mời 31 đại biểu là các cán bộ đại diện tổ chức UN Women, chuyên gia của Viện Khoa học Lao động & Xã hội, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Lao động Xã hội,  Học viện CTHC quốc gia Hồ Chí Minh…

Mở đầu chương trình hội thảo, TS. Dương Kim Anh – Trưởng Khoa Giới và phát triển đại diện nhóm biên soạn đã trình bày tóm tắt dự thảo 2 giáo trình.

Giới trong An sinh xã hội là học phần chuyên ngành thuộc Chương trình đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Giáo trình Giới trong An sinh xã hội được biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UN Women) và các chuyên gia về giới, về an sinh xã hội.

Giới trong An sinh xã hội là môn học mới, lần đầu tiên được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Giới và Phát triển ở Học viện Phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu của môn học nhằm giúp cho sinh viên có thể lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về giới và an sinh xã hội, có năng lực cần thiết để đưa quan điểm giới, lồng ghép giới vào an sinh xã hội. Môn học cũng giúp sinh viên có kỹ năng xác định các vấn đề giới tồn tại trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, phân tích, phát triển các giải pháp, chính sách an sinh xã hội có trách nhiệm giới.

Giáo trình Giới trong An sinh xã hội được chia làm 7 chương với các nội dung chính: Chương I: Giới & An sinh xã hội – Khái niệm và cách tiếp cận; Chương II: Hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam;  Chương III: Giới trong An sinh xã hội về việc làm & thu nhập; Chương IV: Giới và giảm nghèo; Chương V: Giới trong Bảo hiểm xã hội; Chương VI: Giới trong trợ giúp xã hội; Chương VII: Giới trong dịch vụ xã hội cơ bản.

Sau khi nghe trình bày khái quát về dự thảo giáo trình, các đại biểu đã tích cực chia sẻ, đóng góp ý kiến về nội dung đề cập của từng chương cũng như việc phân chia bố cục giáo trình sao cho khoa học, hợp lý. Đặc biệt các vấn đề như phạm vi đề cập, phương pháp tiếp cận, cấu trúc từng chương, văn phong trình bày…cũng được các đại biểu góp ý chi tiết.

Phát biểu kết luận hội thảo, TS. Trần Quang Tiến đã cảm ơn những ý kiến đóng góp chi tiết và sâu sắc của các đại biểu. Giám đốc yêu cầu nhóm xây dựng Giáo trình tiếp thu các ý kiến của chuyên gia để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo giáo trình Giới trong An sinh xã hội trong thời gian sớm nhất.

Hội thảo Góp ý dự thảo giáo trình Giới trong An sinh xã hội đã thành công tốt đẹp góp phần từng bước hoàn thiện và sớm đưa vào giảng dạy một môn học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xã hội và sinh viên ngành Giới & Phát triển – Học viện Phụ nữ Việt Nam.