Chương trình với sự tham gia của gần 30 tổ chức, doanh nghiệp như: Công ty CP thương mại dịch vụ Golden Gate, Công ty TNHH MTV DVMĐ Sân bay Việt Nam, Công ty CP kiên trúc nội thất Max house, Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Anh, Công ty CP công nghệ Sapo, Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long…, cung cấp hơn 100 cơ hội việc làm phù hợp với ngành nghề sinh viên được đào tạo.
Cơ hội được gặp gỡ những chuyên gia trong lĩnh vực việc làm, được phỏng vấn, ứng tuyển và được tuyển dụng trực tiếp.
Mời bạn đọc xem chi tiết Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm và Diễn đàn TẠI ĐÂY