Mời bạn đọc xem Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2017 – 2018 TẠI ĐÂY