Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan, bộ ban ngành, các tổ chức xã hội dân sự, sở lao động – thương binh xã hội các tỉnh phía Bắc và đại diện giảng viên và sinh viên Khoa Giới và Phát Triển – Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Hai nội dung chính được Hội thảo chia sẻ đó là: Kinh nghiệm và bài học chia sẻ “ Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình với Phụ nữ tại Việt Nam 2010” và Kế hoạch cuộc điều tra lần thứ 2 “Sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống”.

Từ các báo cáo tổng kết tại Hội thảo về Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình với Phụ nữ tại Việt Nam 2010 cho thấy Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ là hiện tượng phổ biến trong xã hội, ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ Việt Nam, để lại hậu quả nghiêm trọng cho phụ nữ và trẻ em. Từ những con số thống kê qua cuộc điều tra, phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực do chính chồng mình gây ra cao gấp 3 lần so với người ngoài gây ra. Đưa ra được những con số phản ánh được phần nào thực trạng bạo lực đang xảy ra.

Qua đó, kế hoạch của cuộc điều thứ lần thứ 2 đã chỉ rõ hướng đi và phương pháp thực hiện điều tra. Cuộc điều tra lần thứ hai sẽ do Tổng cục thống kê thực hiện từ tháng 3 năm 2018, được hỗ trợ kỹ thuật bởi Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ là cơ quan chủ quan, chủ trì nghiên cứu, đồng thời thực hiện các hoạt động truyền thông vận động giúp đưa các số liệu điều tra vào việc xây dựng các chương trình và chính sách quốc gia về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Đây là một cuộc điều tra có nhiều điểm mới của Việt Nam, sẽ mang lại nhiều con số, ý nghĩa phản ánh thực tiễn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. Và đây cũng sẽ là nguồn dữ liệu quốc gia để phục vụ những nghiên cứu, hoạch định chính sách cho Việt Nam.

Giảng viên và sinh viên khoa Giới tham dự hội thảo