Niu-Di-Lân là quốc gia xinh đẹp ở phía nam Thái Bình Dương, được biết đến với những thành tựu nổi bật về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Ngay từ năm 1893 – hơn một thế kỷ trước, Niu-Di-Lân là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà tại đó phụ nữ giành được quyền bầu cử. Niu-Di-Lân có mức phát triển con người được đánh giá là rất cao. Năm 2013, Niu-Di-Lân xếp thứ 7 trong số 136 quốc gia về Khoảng cách Giới Toàn cầu (Global Gender Gap) và đứng thứ 5 trong 187 quốc gia về Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index) và đứng thứ nhất về phát triển giáo dục. Vậy giải pháp của Chính phủ Niu-Di-Lân là gì? Đâu là lĩnh vực ưu tiên của họ trong lộ trình thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ?

Tuyên bố quốc gia của Chính phủ Niu-Di-Lân được Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Hon Louise Upston trình bày tại Phiên họp thứ 59 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên Hợp Quốc tổ chức tại Niu-Oóc (từ ngày 9-20/3/2015) sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời cho các vấn đề trên. Sau đây tôi xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bà Hon Louise Upston.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa[1]

Xin chào các quý vị đại biểu,

Tôi hân hạnh được trình bày Tuyên bố Quốc gia của Chính phủ Niu-Di-Lân trước Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên Hợp quốc. 

Trước hết, nhân dịp này tôi đề cao sự đóng góp của xã hội dân sự trong việc chuẩn bị cho kỳ họp quan trọng này. Đặc biệt, tôi cảm ơn các tổ chức phi chính phủ của Niu-Di-Lân và Thái Bình Dương trong việc chuẩn bị các tài liệu quốc gia và khu vực.

Tôi nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Niu-Di-Lân với Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Công ước chống mọi hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ, Tuyên bố Viên (Viena) và Chương trình hành động, Hội nghị Dân số và Phát triển Thế giới, Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nghị quyết tiếp theo liên quan đến hòa bình, phụ nữ và an ninh.

Những cam kết trên đã củng cố những tiến bộ tích cực mà chúng tôi đã đạt được liên quan đến bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái.

Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có cơ hội tạo ra nhiều khác biệt hơn nữa.

Như ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh, chúng ta vẫn còn rất xa để đạt được tầm nhìn của Cương lĩnh và Tuyên bố hành động Bắc Kinh.

Khung quy chuẩn quốc tế đã hỗ trợ tạo nên những tiến bộ tích cực trong nhiều lĩnh vực, nhưng tiến bộ còn chậm và chưa đồng đều.

Những thức thách mới nổi lên, làm tăng những khó khăn hiện có của nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc. Xung đột, trong nhiều trường hợp, hạn chế và đôi khi xoay chiều các tiến bộ; vi phạm quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái còn khá phổ biến.

Tôi rất phấn khởi khi thấy có nhiều nhân vật cấp cao từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây tuần này, và tôi tin tưởng điều này chứng tỏ rằng chúng ta tiếp tục cam kết mạnh mẽ và đồng lòng giải quyết những thách thức chung và những khoảng trống còn lại.

Điều đó cho thấy cam kết đặc biệt quan trọng vì chúng ta đang bắt đầu xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015.

Bàn về bình đẳng giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn sau 2015 là trọng yếu và cần thiết để đạt được các mục tiêu khác như xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng, và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Năm 2015 là kỷ niệm 30 năm thành lập Bộ Phụ nữ Niu-Di-Lân kể từ khi ra đời vào năm 1984, tôi tự hào rằng Bộ Phụ nữ duy trì được vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Chính phủ các chính sách phát triển và làm việc với các tổ chức để nâng cao đời sống cho phụ nữ Niu-Di-Lân.

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị của Niu-Di-Lân. Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, và đạt được bình đẳng giới là quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Chúng ta biết rằng đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái là đầu tư có lợi – có sự xuyên suốt – là tác động tới gia đình, cộng đồng, nơi làm việc và nền kinh tế.

Là một phụ nữ làm việc và cũng là một người mẹ, tôi tự hào về những phụ nữ Niu-Di-Lân đã phấn đấu không ngừng mở ra con đường để hôm nay tôi có thể tham gia bình đẳng vào chính trường của Niu-Di-Lân.

Là Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, tôi thấy rằng còn nhiều thách thức trở ngại đối với phụ nữ Niu-Di-Lân. Về vấn đề này, tôi khẳng định rằng phụ nữ có các cơ hội bình đẳng, và kỳ vọng giá trị như nhau.

Để làm được điều này, chính phủ chúng tôi tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên sau:

·        Hỗ trợ phụ nữ tại nơi làm việc và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế Niu-Di-Lân, đặc biệt là tham gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cũng như khuyến khích làm việc với các vài trò phi truyền thống. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu giảm khoảng cách thu nhập giới, chỉ ra các trở ngại giới mới.

·        Tạo dựng và phát triển tương lai lãnh đạo nữ bằng cách tạo động lực để họ phấn đấu đạt được mục tiêu cao trong nghề nghiệp và tiếp tục trưởng thành từ vị trí làm việc hiện tại của họ.

·        Hỗ trợ các gia đình, thúc đẩy môi trường làm việc linh hoạt và thân thiện như gia đình.

·        Ngăn chặn bạo lực với phụ nữ thông qua các biện pháp phòng chống bạo lực, giữ an toàn cho phụ nữ để họ không bị lạm dụng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ làm việc với các ban liên quan của chính phủ để hỗ trợ nạn nhân, giảm tổn thương cho họ và chỉ ra các nguyên nhân của bạo lực.

Hai năm tiếp theo là đặc biệt quan trọng đối với đất nước Niu-Di-Lân vì chúng tôi thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội quan trọng để chúng tôi góp phần vào những nỗ lực của Hội đồng để chỉ ra tác động giới của xung đột và vai trò của phụ nữ trong phòng chống xung đột, bảo vệ và phát triển hòa bình bền vững.

Những lộ trình được vạch ra ở Bắc Kinh quan trọng hơn bao giờ hết khi vấn đề thực hiện các tầm nhìn của Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh vẫn là tiên quyết để đạt được phát triển quốc tế, hòa bình và an ninh.

Về phía Niu-Di-Lân, chúng tôi đảm bảo rằng, chúng tôi cam kết hành động, ở bình diện quốc gia lẫn quốc tế, để biến tầm nhìn của Cương lĩnh và Tuyên bố hành động Bắc Kinh thành hiện thực.

Tôi mong muốn theo dõi phần tiếp theo trong chương trình tuần này khi chúng ta hợp sức để xác định các khoảng trống và thách thức, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến, chia sẻ ý kiến về giải pháp để đạt được bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới[2].

Niu-Di-Lân – một đất nước bình yên và xinh đẹp

Bài phát biểu và kinh nghiệm phát triển thực tế của đất nước Niu-Di-Lân cho thấy, Niu-Di-Lân đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục; tạo việc làm cho phụ nữ, giảm khoảng cách giới về thu nhập; đảm bảo an toàn cho phụ nữ; và nâng cao quyền năng chính trị. Các thế hệ người dân Niu-Di-Lân, đặc biệt là thế hệ trẻ được hưởng nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới; khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới có trình độ đại học ngày càng giảm. Về việc làm, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động đạt 63,7% vào năm 2014 (so với 75% của nam giới); tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp là 6,4% (so với 5,6% của nam giới). Khoảng cách giới trong thu nhập của Niu-Di-Lân liên tục ở mức thấp nhất trên thế giới được tính với mức lao động toàn thời gian. Năm 2014, khoảng cách giới trong thu nhập của Niu-Di-Lân đạt mức 9,9% – thấp nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong tham chính, phụ nữ Niu-Di-Lân chiếm 32% ghế Quốc Hội và 41% các vị trí quan trọng ở khu vực nhà nước[3].

Phụ nữ Niu-Di-Lân luôn tự tin, thân thiện với vẻ đẹp rạng ngời

Ngoài các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên, như Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Niu-Di-Lân Hon Louise Upston đã nhấn mạnh trong bài phát biểu, cam kết quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các thành tựu bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái. Các cam kết đó được thể hiện thông qua việc tham gia, phê chuẩn các văn bản quốc tế quan trọng cũng như các hành động thực tế với việc khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân đặc biệt là nam giới, và trở thành cam kết của toàn xã hội, bởi bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta chứ không riêng gì phụ nữ và trẻ em gái.


[1]Câu chào truyền thống, trang trọng bằng thổ ngữ Maori.

[2]  Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Niu-Di-Lân Louise Upston tại Liên Hợp Quốc. Nguồn: Website Chính phủ Niu-Di-Lân. Xem toàn văn Bài phát biểu bằng tiếng Anh tại Website sau:  http://www.beehive.govt.nz/speech/national-statement-%E2%80%93-59th-session-united-nations-commission-status-women.

[3]Một vài số liệu trong bài này được tham khảo từ Website của Bộ phụ nữ Niu-di-lân  http://women.govt.nz/