Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu về Giới, Phụ nữ, lãnh đạo nữ, các giảng viên, sinh viên…tham dự và trao đổi. Tại hội thảo, có 4 tham luận được trình bày và trao đổi tập trung vào 3 chủ đề chính:
Khung chính sách, luật pháp về bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay
Vị trí, vai trò của phụ nữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể
Một số vấn đề về phụ nữ và bình đẳng giới trong việc bảo đảm quyền tham chính

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo

TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc

TS. Lương Văn Tuấn – Phó Trưởng khoa Luật báo cáo đề dẫn hội thảo

TS. Vương Thị Hanh –  Trung tâm Hỗ trợ GD và Nâng cao Năng lực PN (Cepew) trình bày tham luận: Hướng tới hiện thực hóa quyền tham chính của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu – trưởng bộ môn Pháp luật kinh tế –  Khoa Luật, Đại học Quốc gia trình bày tham luận: Quy định của pháp luật Việt Nam về tuổi nghỉ hưu tác động đến quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS Nguyễn Thị Báo – Giảng viên Cao cấp, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận: Rào cản và giải pháp phát huy vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bình đẳng giới

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo

Đông đảo đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham dự hội thảo