Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đại diện Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào từng mảng công việc và đời sống của mỗi đảng viên, quần chúng nói riêng và đảng bộ Học viện nói chung. Không chỉ vậy, đồng chí còn khẳng định và mong muốn giá trị của những tham luận chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên đề được nâng cao hơn nữa khi từng vấn đề, giải pháp được áp dụng triệt để trong công việc thực tế.

Tại buổi sinh hoạt, có 7 tham luận đại diện cho 7 chi bộ được trình bày về các vấn đề:  “Các vấn đề của Phụ nữ cần quan tâm nghiên cứu theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; “Vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; “Công tác nghiên cứu đề xuất chính sách, tham gia phản biện xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; “Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế (tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ)”; “Nội dung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và đề xuất tham gia của Học viện Phụ nữ Việt Nam”; “Công tác tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”.

Các tham luận của các Chi bộ trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên đề đã làm rõ việc đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống cũng như phân tích thực trạng vấn đề một cách ngắn gọn, súc tích đồng thời nêu bật được một số giải pháp của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực mà tham luận hướng đến.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã cùng trao đổi và đóng góp ý kiến vào các tham luận để hoàn thiện hơn mọi góc nhìn, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế cũng như chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn tiếp theo.