Tham dự lớp tập huấn gồm các đồng chí Thường trực Đoàn chủ tịch, lãnh đạo Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các Ban phong trào của TW Hội và đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ của 15 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng cử 02 đồng chí giảng viên khoa Công tác xã hội và bộ môn Giới tham gia lớp tập huấn.

Giảng viên trực tiếp giảng dạy là Mr Haroon Akram – Kodhi chuyên gia của UN WOMEN.

Khoá tập huấn lần này nhằm củng cố kiến thức về Giới, Kinh tế trong Bảo trợ xã hội với những nội dung cụ thể: Giá trị của công việc không được trả lương, Giới và quản lý nguồn lực an sinh xã hội, Cản trở giới và An sinh xã hội, Bảo hiểm nhân thọ có nhạy cảm giới…

Khóa tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp đem lại cơ hội chia sẻ hữu ích các kiến thức mới về lồng ghép giới và kinh tế trong bảo trợ xã hội đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam nói chung và Khoa Công tác xã hội nói riêng. Các giảng viên khoa Công tác xã hội của Học viện phụ nữ Việt Nam sẽ vận dụng kiến thức này trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu góp phần đổi mới nội dung đào tạo của khoa trong thời gian tới và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Công tác xã hội Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hoá.