Học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các doanh nhân ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành; các giảng viên, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Truyền thông đa phương tiện, Khoa Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình tập huấn giúp các học viên tiếp cận khái niệm mới sẽ sử dụng xuyên suốt quá trình hoạt động của WEHUB và thông điệp về sứ mệnh của WEHUB, hiểu rõ về các công cụ cơ bản để học viên có thể sử dụng trong suốt quá trình phát triển của WEHUB, đồng thời trải nghiệm thực hành cơ bản trên mô hình của WEHUB.

Trong ngày tập huấn đầu tiên 10/8 các học viên được tiếp cận các nội dung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp; công cụ mô hình kinh doanh, một số mô hình kinh doanh và các hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phụ nữ và mô hình đặc thù trên thế giới.

Với phương pháp giảng dạy đa chiều, lấy học viên làm trung tâm và ứng dụng nhiều bài học thực tiễn, ThS. Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Quản lý và Đồng sáng lập KisStartup đã truyền thụ và chia sẻ cho học viên những kiến thức, kỹ năng phù hợp nhất trong chương trình Tư vấn phát triển Mô hình hoạt động và vận hành WEHUB cùng những kinh nghiệm thực tế từ các mô hình trong nước cũng như quốc tế.

Học viên rất tích cực phân tích các mô hình hoạt động, mô hình kinh doanh của các tổ chức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và hoạt động tương tự trên thế giới; việc nghiên cứu những mô hình tham khảo giúp học viên hình dung ra mô hình hoạt động của WEHUB một cách hiệu quả.

Hy vọng lớp tập huấn đạt mục tiêu hỗ trợ xây dựng mô hình WEHUB tại Học viện Phụ nữ Việt Nam hiệu quả.