Năm học 2019 – 2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam xét duyệt và thông qua 20 đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên 6 ngành: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Luật, Giới & phát triển, Truyền thông đa phương tiện.

Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Thông báo kết quả phê duyệt đề xuất đề tài NCKH TẠI ĐÂY

Danh sách kết quả đề xuất đề tài NCKH của sinh viên xem TẠI ĐÂY