Thời hạn đăng ký: Trước 17h ngày 31 tháng 3 năm 2021

Cộng tác viên đăng ký trực tiếp với bộ phận Tuyển sinh tại Phòng 312B Nhà A2 Học viện Phụ nữ Việt Nam – Số 68 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Hoặc gửi về PHIẾU ĐĂNG KÝ về email:  hoangnta196@gmail.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ ONLINE

Khi cần liên hệ: Đặng Hữu Hoàng – Chuyên viên phòng Đào tạo, ĐT: 070.5509459