Sinh viên có nhu cầu đăng ký ở Nội trú đăng ký online TẠI ĐÂY

Hoặc download Đơn đăng ký ở Nội trú TẠI ĐÂY