Về hoạt động thực tế

Sinh viên ngành Giới và Phát triển có cơ hội tham gia các hoạt động thực tế được lồng ghép khéo léo vào nội dung các học phần cùng với các hoạt động ngoại khoá, các chương trình, dự án, tọa đàm dành cho sinh viên. Với 03 học phần thực hành bao gồm Thực hành phân tích, lồng ghép giới, Thực hành Tuyên truyền, vận động giới và Thực hành Xây dựng và quản lý dự án phát triển, sinh viên được vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề xã hội tại cộng đồng, địa phương.

Tính riêng trong năm 2020 – 2024, sinh viên ngành Giới và Phát triển được hưởng lợi từ hoạt động dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới” do Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết với Viện CISDOMA, dự án do Liên minh châu Âu EU và Oxfam tài trợ. Trong khuôn khổ của dự án, sinh viên ngành Giới và Phát triển có cơ hội tham gia vào các hội thảo, toạ đàm, cơ hội thực hiện các tiểu dự án Sáng kiến giới (do dự án tài trợ kinh phí), sự kiện giao lưu, kết nối thanh niên ba miền… Các hoạt động trong khuôn khổ dự án đã tác động tích cực đến sinh viên ngành Giới và Phát triển nói riêng và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Giới và Phát triển được khuyến khích tham gia các hoạt động, chương trình dự án trong và ngoài Học viện để nâng cao kiến thức, năng lực bản thân đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối hỗ trợ cho học tập và công việc sau này.

Về hoạt động thực tập 

Sinh viên ngành Giới và Phát triển có học phần Thực tập tốt nghiệp vào kỳ cuối của chương trình học (đây là học phần bắt buộc với 100% sinh viên) để sinh viên có cơ hội thực tập, làm việc tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, các trung tâm làm việc trong lĩnh vực giới và phát triển, hội phụ nữ… Khoa Giới và Phát triển hỗ trợ giới thiệu, liên hệ với đơn vị thực tập là các cơ quan, tổ chức phù hợp với nhu cầu và năng lực của sinh viên.

Sinh viên ngành Giới và Phát triển đã thực tập và làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như UN Women, Child Fund… và các cơ quan, tổ chức trong nước như bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các trung tâm nghiên cứu… và nhiều đơn vị có uy tín khác.

 

Ảnh:

Ảnh: Sinh viên khoa ghé thăm trụ sở  Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 

Sinh viên khoa và CLB Hành động vì Bình đẳng giới và Phát triển bền vững  thực hành tại cộng đồng