Tin tức

TTTĐ - Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển kể từ năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 2181/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(Dân trí) - Giới và Phát triển là ngành học mới nhiều tiềm năng. Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển kể từ năm học 2015-2016, theo Quyết định số 2181/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đăng ký vào ngành Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam, thí sinh lựa chọn mã ngành 7310399, mã trường HPN.